Ngày 06-03-2020: Mở cửa đón khách tham quan khu nhà mẫu.
Ngày 11-04-2020: Mở bán chính thức dự án.

Additional menu